058

Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.

058

Postby Remco » 01 Sep 2011, 17:38

Weest wel?

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: 058

Postby Timen » 02 Sep 2011, 11:46

Das geen Friesk!

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby Wilds » 05 Sep 2011, 20:13

Guten Tag!

Wilds

User avatar  Farmer
Farmer
Posts: 39
Joined: 05 Sep 2011, 20:03

Re: 058

Postby Timen » 06 Sep 2011, 08:35

Wolkom Wilds!

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby Markos » 06 Sep 2011, 17:40

Hello everybody!

Markos

 Rebel
Rebel
Posts: 57
Joined: 06 Sep 2011, 17:28

Re: 058

Postby Timen » 06 Sep 2011, 17:49

Goeie Markos, dat it jo hjir foldwaan mei!

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby Markos » 06 Sep 2011, 18:01

Timen wrote:Goeie Markos, dat it jo hjir foldwaan mei!


Sure, I'll manage. :P
(I have very little knowledge of Frisian though, I can hardly read it lead alone write it xD)

Markos

 Rebel
Rebel
Posts: 57
Joined: 06 Sep 2011, 17:28

Re: 058

Postby Remco » 06 Sep 2011, 18:03

As it net kin sa as it mut, dan mut it mar sa as it kin.

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: 058

Postby Timen » 06 Sep 2011, 18:10

Markos wrote:Sure, I'll manage. :P
(I have very little knowledge of Frisian though, I can hardly read it lead alone write it xD)


We should do some Frisian lessons then ;)

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby Marygold » 06 Sep 2011, 18:22

Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries.

Marygold

 Developer
Developer
Posts: 10
Joined: 01 Sep 2011, 16:11

Re: 058

Postby Remco » 06 Sep 2011, 19:37

You could have just copy/pasted that from one of the articles :P

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: 058

Postby USSGreatePier » 07 Sep 2011, 10:11

Ik kom net út 058, mar út'e Wâlden... Ik hâld dizze side moai yn'e gaten... Tiid foar in pre-order pagina, minsken!

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: 058

Postby Timen » 07 Sep 2011, 10:32

USSGreatePier wrote:Ik kom net út 058, mar út'e Wâlden... Ik hâld dizze side moai yn'e gaten... Tiid foar in pre-order pagina, minsken!


Wolkom USSGreatePier! Wy komme út Ljouwert sa as do wierskynlik wol wist, fandér 058. Wy binnen op it stuit noch oant it betinken wat de pre-orders presys ynhâlde. Sa as prizen en limited editions. Wy sille dat yn de takomst bekend meitsje. Dus hâld us webside yn de gaten.

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby USSGreatePier » 07 Sep 2011, 10:51

Sil'k wis dwaan, bin bot benijd... En ik hoopje dat dit forum wat mear lju lokket de kommende tiid. Ik sil in linkje pleatse op myn side.

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: 058

Postby Remco » 07 Sep 2011, 12:50

Maist it ek oan dyn freonen fertelle fansels :-)

Remco

User avatar  Developer
Developer
Posts: 375
Joined: 24 May 2011, 17:18

Re: 058

Postby Olafski » 07 Sep 2011, 12:51

Ken ek! Jiskefet! In nije dei.

Olafski

 Outcast
Outcast
Posts: 1
Joined: 07 Sep 2011, 12:49

Re: 058

Postby Timen » 07 Sep 2011, 12:55

USSGreatePier wrote:Sil'k wis dwaan, bin bot benijd... En ik hoopje dat dit forum wat mear lju lokket de kommende tiid. Ik sil in linkje pleatse op myn side.


Tige tank! Wy sille der alles oan dwaan om it forum ynteressant te hâlden.

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby USSGreatePier » 07 Sep 2011, 12:58

Remco wrote:Maist it ek oan dyn freonen fertelle fansels :-)


Dat doch ik ek fansels...

Olafski wrote:Maist it ek oan dyn freonen fertelle fansels :-)


Moai dien, Olafski! In goed begjin...

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: 058

Postby Timen » 07 Sep 2011, 16:14

Olafski wrote:Ken ek! Jiskefet! In nije dei.


ik miste "oant moarn" fan us favorite waarman, Piet Paulusma!

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby USSGreatePier » 09 Sep 2011, 08:37

Timen wrote:ik miste "oant moarn" fan us favorite waarman, Piet Paulusma!


Moarn mar wer efkes yn 't forum sjen...

USSGreatePier

User avatar  Captain
Captain
Posts: 474
Joined: 06 Sep 2011, 22:49

Re: 058

Postby chi » 09 Sep 2011, 23:08

Knäcke Bröd! That's the only thing I know in Frysk XD

chi

 Developer
Developer
Posts: 7
Joined: 05 Jul 2011, 17:52

Re: 058

Postby Faceoff » 09 Oct 2011, 10:07

lol that's swedish or something, so we can now safely assume you don't know a single frisian word?

Though looking around this forum you should have learned a few :)

Faceoff

 Outcast
Outcast
Posts: 2
Joined: 07 Oct 2011, 13:25

Re: 058

Postby zijlstra » 11 Jan 2012, 19:27

Tige wiis mei jim inisjatief! Ik haw altiid tocht dat der in goed spultsje te meitsjen wie mei de Fryske folklore, der is in soad! Ik haw in skoftsje Fryske Taal en Kultuer studeart yn Grins mar wenje no al in jier as fiif yn Ingelan, dat ik skriuw it net sa best mear (en Breuker fertelle my faak genoch dat it hiel min stelt wie mei myn skriuwerij :) )

Ik sil de side ris trochsjen mar ik woe altearst jim fan harte lok winskje mei jim konsept en untwikkeling. Ik kaam ungewis achter jim bestean, via de side fan PCGamer (http://www.pcgamer.com/previews/the-bes ... s-of-2012/) wer't jim as twadde yn 'e lyst stean. Kin gjin kwea tocht ik sa!

zijlstra

 Outcast
Outcast
Posts: 3
Joined: 11 Jan 2012, 19:22

Re: 058

Postby Timen » 13 Jan 2012, 09:47

Wolkom Zijlstra, fantastyk dat wy opnaam binne as twadde yn dy list, dat soe in soad ferklearje kinne yn relaasje tot ús besikersoantallen. Myn skriuwerij is noch in soad minder, mar ik doch myn bêst. In soad wille op it forum!

Timen

User avatar  Developer
Developer
Posts: 123
Joined: 24 May 2011, 17:20

Re: 058

Postby spazzacamino » 19 May 2012, 01:08

Freis is neit sa mauwlik jear ik sprek ut al jirrn, ik bertink de wudden sa uit de plasse.
els en 1 kannen toch wel een bietje freis sprekken?

Hmmm

spazzacamino

User avatar  Rebel
Rebel
Posts: 69
Joined: 14 Feb 2012, 21:44

Next

Return to Frysk, as it heal kin! (Praat mar Frysk)cron