Frysk, as it heal kin! (Praat mar Frysk)

Return to Board index


Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries.
  • Topics
    Replies
    Views
    Last post
cron